Consentiment de CookiesA Construccions Saumell Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 843678   |    |  Avís legal
 


Construccions Saumell S.C.P. i Muntatges Refractaris són empreses formades per un equip humà amb més de mig segle d'experiència i professionals qualificats en el tema de maçoneria refractària i subministrament del material necessàries.

Coneixem des calderes de vapor de tot tipus, combustible, cartró gra o polvoritzat a fuel a gas, licor negre de llenya o qualsevol residu. En forns des per fondre alumini, ferro, coure, incineradores, tractaments tèrmics, rotatius d'escalfament, mufla, conductes i un llarg etc, en les múltiples varietats que la Industrial necessita per a les seves aplicacions.

LEMA PROFESSIONAL

1 º Atendre al client des de la seva primera trucada visitant i revisant in situ les anomalies que en la propietat hi hagi en el tema de maçoneria refractària i subministrament de materials.

2 º En cas de no realitzar reparacions donar els consells oportuns tècnics al Client per la seva tranquilitat i perquè segueixi la producció sense cap problema.

Construccions Saumell S.C.P. i Muntatges Refractaris tenen molt clara la necessitat d'assumir l'assistència professional màxima per l'experiència que ens avalen amb més de mig segle en el tema refractari i amb l'objectiu sempre de solucionar de diferents formes el problema i millor si és possible amb la màxima serietat i professionalitat.

EN EL CAS DE CLIENTS

Construccions Saumell S.C.P. i Muntatges Refractaris organitza les dues situacions:


(A) En cas que la reparació es posposi a unes dates concretes donar orientació de la calor si demana la propietat, concretar dates, calcular material adequat i necessari i zona a reparar, senyalitzar en pla si es té o apuntar a fitxa Client resumit i esperar la trucada del client per desenvolupar el mateix quan sigui oportú.


(B) En cas de reparar urgent nostre objectiu és de apilar material, destinar l'equip humà per a la reparació preparar la zona amb la màxima seguretat per als nostres operaris i realitzar la mateixa, advertint al client de com queda la resta no obrat del forn o caldera sempre donant la millor tranquilitat i satisfacció al client.