Consentiment de CookiesA Construccions Saumell Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 843677   |    |  Avís legal
 


Totes les oportunitats de millora detectades pel personal de Construccions Saumell i Muntatges Refractaris i per la mateixa direcció conjuntament amb la planificació estratègica de l'empresa i els seus objectius es reflectissin mitjançant una política de la qualitat que es revisa anualment per la Direcció.


La Política de la Qualitat ha de:

 • Ser adequada al propòsit de l'organització.

 • Incloure el compromís de satisfer els requisits dels clients, legals, reglamentaris i de millora contínua.

 • Proporcionar un marc de referència per establir i revisar els objectius de la Qualitat.

 • Ser comunicada i entesa per tota l'organització.OBJECTIUS DE LA QUALITAT


S'estableixen els objectius de la Qualitat per a totes les funcions i nivells rellevants dins de l'organització. Aquests objectius han de ser mesurables.

Anualment es definiran els objectius de la Qualitat, dels quals es realitzarà un seguiment periòdic mitjançant el Comitè de Qualitat. Aquests també rebran tractament a través de la revisió per la Direcció.


Els objectius de la Qualitat es definiran en base a:

 • Les necessitats actuals i futures de l'empresa.

 • El nivell de satisfacció dels clients.

 • L'execució dels productes i processos.

 • Les no conformitats.

 • Les oportunitats de millora.
La planificació dels Objectius de la Qualitat es porta a terme mitjançant el registre Doc "Planificació dels Objectius" que descriu:

 • Objecte.

 • Descripció o àrea assignada.

 • Indicador de control.

 • Termini consecució.

 • Anàlisi i conclusions.