Consentiment de CookiesA Construccions Saumell Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 843677   |    |  Avís legal
 


FORMACIÓ PERSONAL DE NOVA CONTRACTACIÓ

El personal de nova contractació rep una formació general inicial teoricopràctica, relativa al Sistema de Gestió de la Qualitat, i específica segons el lloc de treball a ocupar, seguint el programa de formació per a personal de nova contractació.


Finalitzada aquesta formació s'incorporarà al seu lloc de treball.


En el cas de personal per ETT es realitzarà formació per a personal de nova incorporació


FORMACIÓ PERSONAL A LA PLANTILLA

Programa per a la formació

Per a la formació i reciclatge del personal en plantilla, el Departament de Gestió de la Qualitat recull periòdicament les necessitats de formació a través dels responsables de cada un dels departaments.


A partir d'aquesta informació, el Departament de Gestió de la Qualitat registra els cursos a realitzar en funció de la disponibilitat de places i dates de realització en el Pla Anual de Formació.

Responsabilitat de la formació

És funció dels Responsables dels Departaments, identificar les necessitats de formació específica del personal al seu càrrec, les quals seran comunicades al Departament de Gestió de la Qualitat.


És funció del Departament de Gestió de la Qualitat, identificar les necessitats de formació que amb caràcter general s'han de planificar per a la seva realització.


És responsabilitat del Gerent i dels Responsables de Departament, assegurar que el personal a les seves ordres rep la formació necessària i adequada.


És responsabilitat del Gerent i gestió de qualitat l'aprovació del Pla Anual de Formació i és responsabilitat de Gestió de Qualitat el registre i aprovació dels cursos a realitzar.