Consentiment de CookiesA Construccions Saumell Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 841124   |    |  Avís legal
 


La planificació es realitza a través de la descripció donada pel client de les millores / variacions del forn-caldera-incinerador o especificacions de l'enginyeria.

Aquesta planificació conjuntament amb els elements d'entrada que són, les especificacions tècniques dels materials que Construccions Saumell o Muntatges Refractaris utilitza o pugui utilitzar queden definits en el document "Disseny de proposta tècnica".

En l'esmentat document s'indicara:

- Nombre de proposta.

- Descripció de la modificació a realitzar.

- Especificacions de materials.

- Vist i plau del responsable.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA

A partir d'aquesta planificació i dels elements d'entrada registrats, es descriuran les modificacions a realitzar, indicant en cada cas que sigui necessari si es realitzés un projecte mitjançant enginyeria i / o oferta realitzada per Construccions Saumell o Muntatges Refractaris.

La conformitat d'aquestes notes quedés registrada mitjançant el vist i plau.
REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL DE LA PROPOSTA TÈCNICA

El responsable d'obres revisa la realització de la proposta tècnica mitjançant el document "ordre de treball", apartat "seguiment periòdic" apuntant totes les modificacions que vagin sorgint a mesura de la seva realització en el mateix apartat.
VERIFICACIÓ I VALIDACIÓ DEL PRODUCTE

La verificació de la proposta tècnica queda realitzada mitjançant el control final d'obra i mitjançant la signatura del client.