Consentiment de CookiesA Construccions Saumell Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 840063   |    |  Avís legal
 


PROVEÏDORS

Dins de les activitats definides de Construccions Saumell i Muntatges Refractaris aquestes necessiten:

  • Materials i Equips per al desenvolupament de l'activitat.

  • Subcontractació de Serveis

Totes les compres per al correcte desenvolupament de l'activitat de Construccions Saumell i Muntatges Refractaris s'efectuaran d'acord amb les necessitats sorgides durant la mateixa activitat.


La subcontractació de serveis es realitzarà d'acord amb els requisits del servei a realitzar.

Selecció, Aprovació i Avaluació de Proveïdors


Els proveïdors seran seleccionats mitjançant una avaluació de la seva capacitat potencial i pràctica de complir els requisits de qualitat de Construccions Saumell i Muntatges Refractaris.


Els proveïdors seran avaluats de forma adequada al servei previst. Es mantindran registres de les avaluacions efectuades.Les incidències, no conformitats i reclamacions resultants de les prestacions d'un Proveïdor seran registrades i en conseqüència es prendran les mesures correctores oportunes tal com estableixen els Procediments corresponents del sistema de qualitat.