Consentiment de CookiesA Construccions Saumell Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 840062   |    |  Avís legal
 


CLIENTS

A Construccions Saumell i en Muntatges Refractaris és important conèixer la satisfacció dels clients. La periodicitat establerta per a la realització de la mesura de la satisfacció dels clients serà, com a mínim, un cop l'any.Per poder avaluar aquesta satisfacció es segueix la següent sistemàtica.S'avaluarà el seu grau de satisfacció d'acord amb el conjunt de serveis realitzats, siguin manteniments, urgències, serveis o subministraments.